ELdirekte
Du er her Forsiden Kjøpsvilkår

Kjøpsvilkår

Vi i ELdirekte.no ønsker å gi alle våre kunder den beste servicen som muligens går an. For å sikre at alle kundene våre er tilfredse har vi derfor tatt frem disse kjøpsvilkårene. Når du kjøper en vare hos oss så godtar du også disse kjøpsvilkårene.
1. Generelt, Kundens forpliktelse og Din Sikkerhet

Generelt:
Betingelsene for salg gjelder ved alle handler gjennomført fra ELdirekte.no AS sin nettbutikk, så lenge ikke annet er avtalt.

ELdirekte er etter Forskrift om elektrisk utstyr §13 pliktig til å informere våre kunder om at salg og markedsføring av elektrisk materiell beregnet på å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg, kun kan installeres av en registrert elektrikervirksomhet.

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) har laget en veiledning som forklarer hva du som privatperson kan gjøre selv.

ELdirekte yter garanti og reklamasjon på produktene i hht. produsentens garanti samt norsk forbrukerkjøpslov. Vi tar ikke ansvar for feil installasjon eller produkter som ikke er installert etter forskriftene.

Vi tar forbehold om feil i pris, produktbeskrivelse og/eller produktbilde.

Kundens forpliktelse:
Vedkommende person eller foretak registrert som kunde hos ELdirekte.no er alltid ansvarlig for betaling av varer og tjenester levert av ELdirekte.no eller av ELdirekte.no sine samarbeidspartnere. Ansvaret gjelder også andres benyttelse av kundens tilgang, også uvedkommendes bruk såfremt det ikke påvises at uaktsomhet av ELdirekte.no har ført til misbruket. Alle kjøp forutsettes utført av personer over 18 år eller etter samtykke fra verge. All kommunikasjon vil skje via e-post eller andre elektroniske meldingstjenester.

Din sikkerhet:
Vennligst les ELdirekte.no sin personvern-erklæring her.

Levering:
ELdirekte.no tilstreber å levere bestilte varer så fort som mulig. Normalt sendes bestilte varer senest 1 dag etter bestilling hvis alt er lokalt lager. Varer med lagerstatus "på leverandørlager" sendes normalt i løpet av 2-5 virkedager. Alle leveringstider som blir oppgitt av ELdirekte.no må anses som veiledende. Levering tidligere enn antatt dato må kunne forventes. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og evt. produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager menes virkedager. Befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Ordinær frakt koster 49,-. OBS! Dette omfatter ikke varmepumper. For varmepumper er ordinær fraktkostnad 590,-.

Lagerstatus er basert på informasjon fra våre leverandører og vårt eget lager. Normalt blir lagersaldo oppdatert hver time, men enkelte produkter oppdateres en gang i døgnet. Vi tar forbehold mot feil.

Evt. prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt vil derfor ikke få tilbakevirkende kraft med mindre opprinnelig pris er feil eller feil pris er oppgitt til ELdirekte.no fra vår leverandør.

ELdirekte.no forbeholder seg rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i feil ved annonsering, prissvingninger og lagersituasjon samt å levere tidligere enn forespeilet dato.

ELdirekte.no leverer varer innen hele Norge. Ved forsendelse til Svalbard tilkommer gebyr for fortolling av varer (kr 190,- ved ordre over 5.000 kr) og Postnord standard frakttillegg (kr 400,-) i tillegg til ordinær fraktkostnad. Dette gjelder også ved retur av garantisaker. Ønsker du å bestille varer sendt til Svalbard, må sende oss en e-post med din bestilling. Ordren må da betales på forskudd.

Betaler du med kredittkort, vil konto bli belastet normalt innen et døgn etter at ordren er lagt. Hvis du ønsker å betale etter at pakken er mottatt, må du velge faktura/afterpay som betalingsmåte. Bedrifter som ønsker kreditt, kan søke om dette under kjøpsprosessen. Frakt betales av kjøper utfra den valgte forsendelsesmåten, og kommer i tillegg til varenes pris. Fraktsatser blir opplyst til angitt postnummer når varene er lagt i handlekurv under kjøpsprosessen.

ELdirekte.no kan velge å sende enkelte varer direkte fra sentrallager. Varer som sendes som egne kolli, sendes uavhengig av andre kolli i ordren. Dette påvirker ikke fraktkostnaden, men varene kan komme fram på forskjellige tidspunkt.

Alle pakker som sendes fra oss er forsikret mot skade under transport. ELdirekte.no tar ansvaret for evt. skader eller tap slik at du som kunde ikke vil lide noe tap. Forutsetningen er at skademelding fylles ut hos Postnord med en gang pakken er mottatt.

Garanti:
Garanti gis av produsent, distributør eller forhandler og gjelder alle feil på produktet som ikke er utøvet av bruker med vilje eller uaktsomhet. Det er som regel minimum ett års omleveringsgaranti til forbrukere på de aller fleste varer. Dette er en garanti som går ut over Forbrukerkjøpslovens reklamasjonsrett som i utgangspunktet gir rett til reparasjon av den samme varen. Med vår omleveringsgaranti får du garantert ny del ved feil. Ved næringskjøp, altså kjøp der annet navn enn privatperson er ført på faktura, er reklamasjonsretten begrenset til 1 - ett - år samt ex. works betingelser med mindre produsentens garantibetingelser tidsmessig eller på annet vis er vesentlig kortere avgrenset. Ved næringskjøp dekker vi kun returfrakt fra oss ved reklamasjon. Garanti bortfaller dersom utstyr behandles feil, eller dersom varer er defekt p.g.a. andre ytre påvirkninger. ELdirekte.no dekker ikke følgefeil med mindre dette klart kan dokumenteres og samtlige implementerte enheter er kjøpt hos oss. Betingelser for innsending av varer til service er gjeldende ved alle kjøp. Du kan benytte returlapp fra ELdirekte.no. Ønsker du en slik tilsendt, ta kontakt med oss.

Reklamasjon:
Før feil meldes til ELdirekte.no anbefaler vi at kunden undersøker om feilen skyldes forhold på sin side. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom ikke ELdirekte.no får melding innen rimelig tid etter at mangel er oppdaget eller burde vært oppdaget. Lovens minimumsfrist gjelder. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik ELdirekte.no har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til ELdirekte.no slik at ELdirekte.no kan iverksette tiltak for avhjelp.

Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige hensyn forutsetter ELdirekte.no at reklamasjon alltid rettes skriftlig via e-post eller brev. Det bør fremgå av meldingen hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Ved reklamasjoner etter Forbrukerkjøpsloven som skyldes feil eller mangler ved produktet, skal tjenesteyter bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder frakt. Ved reklamasjon fra annet enn en forbruker plikter kunden å følge ELdirekte.no sine generelle returrutiner og -betingelser. ELdirekte.no sine forpliktelser overfor kunde begrenses da til å overholde eller videreføre garantilovnaden som følger med varen. Det understrekes av eventuelle utgifter til frakt o.a. i forbindelse med reklamasjon eller retur må dekkes av kunden når kunden ikke er en forbruker.

Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan forbruker på visse vilkår gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser (eks. å holde kjøpesummen tilbake, retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning) etter gjeldende bestemmelser i Forbrukerkjøpsloven. Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen visse frister. I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspunkt to år etter at kjøper mottok varen. Dersom varen eller deler av varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, utvides reklamasjonsfristen til fem år.

ELdirekte.no er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler.

Support og kundestøtte:
Tekniske spørsmål om produkter kjøpt fra ELdirekte kan rettes til vår tekniske avdeling på telefon 374 00 930 i hele garantiperioden (2 år). Tekniske spørsmål kan også rettes på mail til support@ELdirekte.no. Se vår supportside for mer informasjon.

Avbestilling:
Ved avbestilling må kunden gi beskjed så snart som mulig, på telefon eller via e-post. Dersom avbestillingen kan bekreftes før bestilte varer er sendt fra ELdirekte.no/sentrallager, vil du unngå gebyr for uavhentede pakker.

Angrerett:
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten. Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom
prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Angreretten gjelder ikke for næringskjøp og ved kjøp av online programvare/spill, eller programvare der forsegling er brutt eller programvaren er installert på en datamaskin du kjøper. Spesielt for tonerkassett, blekkpatron og annet lignende forbruksmateriell, både når det kjøpes separat eller som del av en vare, f.eks. en skriver, gjelder at dette ikke må åpnes fra lukket pose eller på annet vis tas i bruk, ellers faller retten til å angre kjøpet for gjenstanden bort. Returretten gjelder heller ikke ved kjøp over disk i vår ekspedisjon.

Lovbestemt angrerettskjema følger med alle pakker. Er dette kommet bort under forsendelsen anbefaler vi at kunden snarest tar kontakt med oss for å få tilsendt nytt skjema eller laster det ned som et pdf dokument her. Dette fordi bevisbyrden for bortkommet skjema vil ligge tungt på kunden ettersom dette er fysisk festet sammen med adressekortet på pakken fra oss, og skulle angrerettskjema være kommet bort vil da heller ikke pakken komme frem

Angrerett ved kortbetaling/forskudd eller betalingsutsettelse

Angrerett ved kortbetaling/forskudd eller betalingsutsettelse:
Dersom du angrer på kjøpet etter at vi har fakturert varen fra oss er det for sent å avbestille og du må benytte angreretten. Vår anbefaling for at dette skal gjennomføres på enkleste måte er:
Hent pakken på postkontoret, fyll ut angrerettskjema og legg den oppi pakken. Adressèr pakken til: ELdirekte.no AS, Engenes 17, 4865 ÅMLI. Dersom det ligger en returlapp sammen med varen, kan du benytte denne (fraktkostnad trekkes da fra utbetalingen når varen refunderes)

Retur som uavhentet
Går pakken i retur til oss uten at du underretter oss skriftlig på forhånd og uten å ha betalt returporto, er ikke angrerettlovens krav til kjøper oppfylt og du blir da fakturert for alle omkostningene vi har hatt med å sende deg varen. Dette vil si frakt begge veier samt ekspedisjonsomkostninger og evt. verditap dersom varens utsalgspris går ned mens den er borte fra vårt lager. Slike prisnedganger må påregnes som normalt. For næringskjøp, altså kjøp der annet navn enn privatperson er ført på faktura, gjelder ingen angrefrist eller returrett. Retur må avtales skriftlig på forhånd, og vi vil belaste et returgebyr på minimum 15% dersom retur er mulig. Næringskjøp i oppkrav der pakken ikke hentes tillegges minimum 20% returgebyr i tillegg til ordinære omkostninger.

Ved kjøp av produkter i elektronisk format (lyd- eller bildeopptak, spill, datamaskinprogram, wordfiler, pdf-filer ol.) faller retten til å angre bestillingen bort idet du har mottatt den elektroniske forsendelsen med filen på din server eller lisenskode/-informasjon er gjort tilgjengelig. Angreretten gjelder heller ikke for tidsbestemte ytelser, eller for varer som forringes raskt.

Alle passord/låsekoder på produkter, må slettes/fjernes før innsending, da vi ikke har mulighet til å slette en kundes passord. Slikt utstyr vil bli returnert ubehandlet til kunde, på kundes regning.

Tilvirkningskjøp:
Ved tilvirkningskjøp menes produkter som produseres kun på bestilling og etter dine spesifikasjoner. Kjøp av disse produktene regnes derfor som tilvirkningskjøp jf. Angrerettslovens §16 første ledd. Butikken gis her rett til dekning av kostnadene påført for utført arbeid og medgåtte materialer dersom benyttet angreretten etter bestilt av disse produktene.

Kostnaden dekker produksjon, installasjon og testing av produktet før utsendelse fra ELdirekte.no samt demontering etter at produktet er kommet tilbake. Dersom ikke annet er avtalt vil kostnad ligge mellom kr. 500,- og kr. 1000,- inkl. mva. og trekkes fra beløpet som blir utbetalt til kundens konto ved behandling av returen.

Ut over dette gjelder vanlige betingelser etter lov om angrerett.

Salgspant:
ELdirekte.no har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Betaling:
Betaling skjer via kredittkort, paypal, forskuddsbetaling, eller faktura.

Klarna
Klarna håndterer både kredittkort, faktura og avbetaling/delbetaling. Dersom du betaler med kredittkort, lagres ingen kortdata hos oss. Dersom du har lagret kortet ditt hos Klarna, vil det vises i vår checkout via en kryptert link til Klarna. Les mer om betingelsene til Klarna her. Les også Klarna sin personvernerklæring.

EE-Avfall:

ELdirekte.no AS er både importør og forhandler av elektriske og elektroniske produkter. Vi har ansvar både som importør i forhold til produsentansvaret, samt ansvar som forhandler.


ELdirekte.no AS overholder sine forpliktelser om retur av kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall). Vi er medlem av Norsirk AS som håndterer EE-avfall basert på "Avfallsforskriften" fastsatt av Klima- og miljøverndepartementet.
l
Du kan levere inn kasserte elektriske og elektroniske produkter til ELdirekte.no AS vederlagsfritt fra husholdninger. Vi tar også imot EE avfall som er næringsavfall, men da i tilsvarende mengde som ved nykjøp. Dersom du bor langt unna vårt lager i Åmli, Agder, kan du levere avfallet til Norsirk sine avfallsmottak rundt i hele landet. Alternativt kan de sendes oss vederlagsfritt pr post. Kontakt eventuelt kundeservice.

Les mer om returordningen på Norsirk sin hjemmeside.

Annet:
ELdirekte.no AS sender ut nyhetsbrev til sine kunder pr e-post. Nyhetsbrevene inneholder reklame om relevante produkter, tilbud, rabattkoder og annet relevant innhold. For å motta nyhetsbrev, må man aktivere sitt abonnement i checkout eller nederst på nettsiden vår. Et slikt abonnement er gratis.

Demovarer merkes tydelig. Demovare innebærer at produktet ikke selges som nytt og dette kommer av at det kan ha vært brukt, har ødelagt emballasje, er returnert på angrefrist, reparert av leverandør og lignende. Garantitid for demovarer er alltid 3 mnd med mindre annet er spesifisert i produktinformasjonen. Spesielt for demovarer, tilbudsvarer og enkelte andre varer, gjelder det at bestillingen kan kanselleres eller leveringen avbrytes hvis avvik forekommer som at varen blir solgt for mange av, prisen er feil etc, uten at kjøper gis rett til noen form for kompensasjon. ELdirekte.no tar ikke ansvar for mulige trykkfeil. Ved tvister er ELdirekte.no AS sitt hjemdistrikt verneting.

Force majeur:
Er ELdirekte.no AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er ELdirekte.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum

Endring i vilkårene:
ELdirekte.no AS forbeholder seg retten til å endre vilkårene, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Verneting:
ELdirekte.no AS har verneting i Arendal.